Work

Harry Otto is een enthousiast fotograaf met een passie voor beeld en kwaliteit. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten is hij in 1996 begonnen als professioneel fotograaf. Met zijn creatieve en visuele talent kan hij aan een zeer uiteenlopende beeldvraag voldoen.

In zijn autonome werk krijgt het toeval volop de kans zich te manifesteren. De beelden zijn niet slechts illustraties bij concepten, maar proberen altijd op zichzelf te staan. De foto's kunnen worden opgevat als een zoektocht naar de onvoorspelbare toevalsfactoren die de fotografie haar magie kunnen geven. Zie bijvoorbeeld de Kitchen Species serie. Zelfs bij beelden waarbij bewust vooraf een verhalend element is ingebracht, wordt het experiment niet geschuwd. Het toeval krijgt als het ware volop de kans om het beeld uit de realiteit tevoorschijn te toveren.

Verder heeft hij inmiddels een enorme ervaring opgebouwd in het geven van Workshops, Cursussen en Fototours bij diverse culturele instellingen zoals het LAK en op privé basis Zie: Photographylessons.nl  en Photography-Tours-Leiden.nl  Zijn sterkste punt is de cursisten op speelse en humorvolle wijze te enthousiasmeren en tegelijkertijd verdieping te bieden. 

 

Harry Otto is an enthusiastic photographer with a passion for image and quality. After graduating from the Royal Academy for Visual Arts he started in 1996 as a professional photographer. With his creative and visual talent he is able to meet a very diverse visual demand.

In his autonomous work, coincidence is given ample opportunity to manifest. The images are not just illustrations of concepts, but always try to stand alone. The photographs can be seen as a search for the unpredictable chance factors that photography can give her magic. See for example the Kitchen Species series. Even in images where a narrative element has been intentionally introduced in advance, the experiment is not avoided. Coincidence, as it were, gets the chance to conjure up the image from reality.

Furthermore, he has accumulated vast experience in giving Workshops, Courses and Photo Tours at various cultural institutions such as the LAK and on a private basis. See: Photographylessons.nl and Photography-Tours-Leiden.nl  His strongest point is to inspire you in a playful and humorous way and at the same time to reinforce and strenghten your photography skills.

Architecture
Architecture
Kitchen Species
Kitchen Species
Jazz
Jazz
Journey to the center of Europe
Journey to the center of Europe
Leiden at Night
Leiden at Night
Stolen Moments
Stolen Moments
Corporate
Corporate
Rusty Reflections
Rusty Reflections